6.5.08

On és?On són aquests cons volcànics? Són els més ben conservats de la península Ibèrica i se n'han cartografiat 63, tot i que des de l'aire no se'n puguin veure tants.

Des de l'aire s'observa que que estan inclosos dins de línies. Són les fractures que van causar l'ascensió del magma fa més de 10.000 anys.