6.5.08

La nomenclatura dels huracans


Imatge de l'huracà Nargis sobre Birmània (NASA)

A sobre de l'oceà es generen tempestes tropicals i petits huracans continuadament, cada un rep un nom del santoral (en anglès). Així, successivament es van batejant les tempestes tropicals per ordre alfabètic, i quan s'acaba la llista es torna a començar.

Molt poques d'aquestes tempestes tropicals arriben a ser destructives, són les que es donen a conèixer arreu. La nomenclatura dels huracans aparenta aleatòria però no és així.