1.5.08

Les extraccions de carbó

Quin és el futur de les extraccions de carbó?


Les petites explotacions ja no són rendibles i van tancant. Les que si són rendibles són les grans explotacions, com les d'Alemanya o els Apalatxes.

El consum de carbó als darrers anys no ha disminuït i aquestes grans explotacions necessiten expandir-se. Però les seves expansions no són ben vistes per a tothom, sobretot per temes mediambientals.

A les següents imatges s'observa l'abast de les extraccions de carbó als Apalatxes al juny de 1987 i al maig de 2002.Extret de NASA Earth Observatory: La controvèrsia del carbó als Apalatxes (anglès)