10.5.08

La Vall de Lord fa 200 milions d'anys

Fa 200 milions d'anys es va començar a separar Pangea mitjançant l'obertura de l'Atlàntic. Aquest fet va provocar que el vulcanisme sigués elevat, i per tant, les temperatures al planeta també; a més, no hi havia massa continental als pols. Aquests dos fets són la causa que durant el Juràssic (fa 200 milions d'anys) no hi hagués pràcticament gel als pols, donant lloc a nivells del mar molt elevats.

Les grans extensions planes continentals estaven inundades a causa de l'elevat nivell del mar, hi havia molts mars epicontinentals, és a dir, extensos i poc profunds. És el cas dels Països Catalans i la Vall de Lord, que encara estaven a latituds càlides.


Situació dels Països Catalans durant el Lias, fa uns 200 milions d'anys


A causa dels mars poc profunds es sedimentaven carbonats i dolomies i, la vida s'hi desenvolupava fàcilment. Així doncs als Països Catalans i Vall de Lord hi dominaven peixos i rèptils marins; van aparèixer els rudistes, formadors d'esculls, i hi van proliferar invertebrats.

Mentrestant a terra ferma dominaven els grans rèptils herbívors, tot i que també n'hi havia de carnívors i de voladors. Ja més endavant (fa uns 150 milions d'anys) alguns rèptils van evolucionar a aus.