15.4.08

Aigua salada a Mart

L'Opportunity ha trobat minerals a Mart que indiquen la presència en algunes zones del planeta, d'una aigua més salada que la dels oceans de la Terra. Alguns diuen que suficientment salada com per no permetre la vida.

Encara no se sap si en aquestes zones hi va haver aigua en un període de temps suficientment llarg com per haver-hi vida. Sabent que a la Terra hi ha microorganismes (els extremòfils) que viuen en condicions extremes de temperatura, salinitat o en ambients sulfurats; no sembla que una salinitat elevada a algunes zones pugui negar la vida a Mart.