19.10.07

Els fets de Bellvitge

A les obres de l'AVE al seu pas per Bellvitge hi ha hagut sis esborancs en dues setmanes. Què hi està passant?

SITUACIÓ

El subsòl de Bellvitge correspon a granits meteoritzats, és a dir, a sauló, que té un comportament similar a la sorra. El túnel de l'AVE l'estan construint a 30 metres de fondària justa al costat de l'actual línia de rodalies que va per l'exterior.


MÈTODE CONSTRUCTIU

1.- Es col·loquen plaques de formigó des de l'exterior fins a 30 metres de fondària, aquestes delimitaran l'excavació justa a l'amplada del túnel.

2.- Es buida el material que queda a l'interior de les plaques fins a la profunditat en que anirà el sostre o bòbeda del túnel de l'AVE. Si hi ha senyals que les plaques poden cedir es col·loquen bulons per subjectar-les.

3.- Es construeix el sostre o volta del túnel.

4.- S'extreu el material de sota la volta corresponent a l'interior del futur túnel, mai per sota de les plaques de ciment, sinó passaria el que va passar al Carmel.

5.- Es col·loca la solera i vies al túnel; i es reomple el material de sobre la bòveda fins a la superfície.


ELS FETS

Les plaques de ciment s'ajunten amb ciment, i el que va passar a Bellvitge és que es va buidar el material quan aquestes juntures de ciment no estaven del tot seques i van cedir amb tot el material que aguantaven. Aquest material quedava dipositat dins de la zona excavada i i generava esborancs entre l'excavació del túnel de l'AVE i rodalies, que es van haver d'aturar.

Ara a part de la proposta de tancar rodalies durant un temps o parcialment, s'estan col·locant plaques metàl·liques per reforçar les plaques de ciment i les juntures.


CONCLUSIONS

Potser les presses són el motiu del cediment de les juntures, ja que no es va esperar que estessint totalment seques per retirar el material de la zona de la perforació. Els arguments oficials són les pluges, que evidentment augmenten la pressió a les parets, però en principi havien d'estar construides per aguantar una situació extrema de pluges i amb un marge de seguretat suficient; les pluges per tant no en semblen el motiu.


Un altre motiu pot ser el mal aplicament del mètode constructiu a l'hora de reduir costos fins al punt que les parets i les juntures no aguantessin l'increment d'esforços causats per unes pluges, tot i tractar-se d'una zona força plujosa.A la imatge següent s'observen les vies de rodalies (dreta de la imatge), extracció de terres corresponent a la fase 2 (carril de terra on es situa l'excavadora groga), i les paarets de ciment (banda i banda de la zona d'extracció de terres). El esborancs s'han generat entre l'extracció de terres i la via de rodalies.

2 comentaris:

la poc pacient ha dit...

Ja has enviat el curriculum a l'empresa que s'encarrega de les obres de l'AVE?? ;P

Records.

Jaume ha dit...

No, no. Jaja. A la imatge es veu perfectament com treballen en aquesta empresa: un munt d'homenets de groc junts que a saber que fan...