24.7.07

L'or de Balaguer

El riu Segre i el riu Noguera Pallaresa un cop units passen per Balaguer, on la seva aigua després de baixar pels ràpids dels Pirineus es troba amb la plana de la Terra ferma.

El fet de trobar-se amb la plana fa que l'aigua disminueixi de velocitat i ja no és capaç de transportar els materials més pesats que fins ara havia portat pels pendents més pronunciats dels Pirineus. Entre aquests materials més pesants que el riu es deixa a Balaguer hi ha graves, sorres, minerals pesants, i pipetes d'or.

Les pipetes es forment quan els rius erosionen roques on ja hi ha hagut un concentració important d'or; aquestes són les roques del Paleozoic dels Pirineus, que durant bona part del transcurs el Segre i el Noguera erosionen; per aquesta regla el Cardener i Llobregat no poden tenir pipetes, i si el Cinca. Un cop erosionat l'or i incorporat a l'aigua, el riu s'encarrega d'ajuntar les particules més petites fins a formar pipetes que seran transportades riu avall.

Seguint aquesta llei es van trobar, n'hi a totes les graves deixades pel Segre durant el seu pas al voltants Balaguer. La gent no se'l creia excepte el propietari de la gravera més important de Catalunya situada en una zona on hi ha graves del riu Segre.

Actualment la gravera té un sistema de separació de l'or per densitats; se n'aconsegueix una bona quantitat, però no suficient com per a ser explotable individualment, a no ser que pujes el preu d'aquest mineral i llavors es podria plantejar si en comptes d'explotar graves podria explotar or.

Aquest or es propietat de l'amo de la gravera i potser una part (segons l'acord) del Dr. qui li va dir que a les graves hi havia pipetes. Aquest or ha deixat de posar-se a les carreteres, on van a parar les graves, sinó als bancs.

S'estan començant a organitzar campaments i sortides per buscar or en batees com a oci, ningú es farà ric ni es podrà pagar la carrera, però tindrà la febre de l'or durant una tarda havent aconseguit alguna desena de pipetes.

A Balaguer hi ha opinions per tot, hi ha qui diu que el poc or que hi pugui haver al Segre és un muntatge, i qui diu que el propietari de la gravera està immensament forrat.