11.7.07

El color dels rocs

Totes les roques sedimentàries contenen més o menys ferro; i s'oxida en contacte amb l'oxign, es a dir, en contacte amb l'atmosfera. El ferro oxidat és de color vermell, per tant totes les roques seimentàries que s'hagin format o s'estiguin formant a les superficies continentals seràn de color vermell.

Per altra banda el ferro reduït(sense oxidar) és de color verd, i es manté reduït si està en condicions subaquàtiques. Llovors totes les roques que s'hagin format o s'estiguin format tindràn un to gris, molts pocs cops verd, degut a la barreja del ferro amb els altres components de la roca.

A més a més a mesura que s'incrementa la temperatura i la humitat l'oxidació del ferro augmenta i així roques formades amb més temperatures seràn més vermelles. Es el que passa amb les roques del Triassic al Cretàci, que al fer més calor són mes vermelles que les formades al Terciari i Quaternari, que són de colors ocres.

Si es troben alternances dels dos colors significarà que la roca va ser formada en una zona que tant aviat estava submergida per un fina capa d'aigua com descoverta a l'aire lliure. Les roques de color gris (formades soa l'aigua) en contacte amb l'atmosfera es van tornant vermelles o ocres a la seva superfície a mesura que passen el temps descovertes.