12.7.07

El color dels rocs II

Roques de color vermell, formats fa uns 200 milions d'anys (keuper), en climes tropicals i en ambients continentals:Roques de color gris formades al fons marí: