29.8.08

La Vall de Lord fa 60 milions d'anys

Fa aproximadament 60 milions d'anys, durant el Paleocè*, s'estaven aixecant els Pirineus, concretament el mantell superior del Pedraforca. Amb això es va formar una conca al front sud dels Pirineus (conca d'avantpaís), a la qual hi havia ambients fluvials, palustres i lacustres amb un clima força càlid.Els materials resultants en són les anomenades Fàcies Garumnià*, esteses al llarg de tot el Prepirineu. Estan formades per argiles vermelles o negres si contenen matèria orgànica, carbonats i alguna capa de gresos quarsos que representen els cursos fluvials.

Aquestes fàcies a la Vall de Lord hi són poc representades, s'hi troben alguns metres d'argiles vermelles amb estrats prims de calcàries i gresos. Al sostre s'hi troba un estrat de calcàries bigarrades amb vermell i gris, són bioturbació o marques d'arrels de plantes que vivien a la zona en aquesta època.

Les argiles del Garumnià són molt impermeables i generen molts problemes d'inestabilitat arreu del país. A la Vall de Lord són les causants de la font de la Garganta que subministra aigua al Santuari de Lord i el Codó. A les calcàries amb decoloracions s'hi va fer una prova per utilitzar-les com a pedra ornamental, però la pedrera no va prosperar; ara s'hi observen grans blocs.*A la columna de la dreta trobareu una simplifacació de la taula dels temps geològics (basada en la taula de l'Institut Geològic de Catalunuya) per poder-vos orientar millor.