29.5.08

Els moviments de massa de Sichuan

El 12 de maig, a aproximadament les dues hora local, es va produir el terratrèmol de Sichuan, al centre de Xina. A més de danys immediats va causar un elevat nombre de moviments de massa.

En una zona muntanyosa i amb precipitacions abundants, com Sichuan, el risc de moviments de massa és elevat; i molt més si esdevé un terratrèmol de magnitud 7.9.

A les imatge següent de satèl·lit s'observa la gran quantitat de moviments de massa entorn al riu Min Jong que es van produir després del terratrèmol:Aquests moviments de massa obstrueixen el curs fluvial i fan la funció de presa per al riu. S'arriben a formar grans embassaments a partir de preses naturals amb un risc d'esfondrament molt elevat.
Si aquestes preses naturals cedeixen un cop hagin retingut gran quantitat d'aigua, els danys que poden causar són molts en un país tant poblat. Per això s'intenten eliminar els obstacles tan aviat com sigui possible mitjançant obertures fetes a mà o amb excavadores convencionals.


El context geològic del terratrèmol el trobem a l'Himalaia; és a dir, al xoc entre la placa índica i asiàtica. Aquest xoc provoca esforços perpendiculars al desplaçament de les dues plaques (nord-sud al límit entre plaques) i en direcció nord est - sud oest a la regió de Sichuan, a causa de l'anomenada Tectònica d'extrusió (veure figura següent). El terratrèmol el va causar el desplaçament, a uns 10 km de profunditat, d'un encavalcament provinent del sud oest per sobre de la conca de Sichuan. La distribució dels danys segueix la línia de l'encavalcament.

Mapa de desplaçaments generats pel xoc de l'Índia amb Àsia: