31.3.08

Afloraments de fitoplàncton

Una de les situacions favorables en les quals es pot generar petroli són els afloraments de fitoplàncton (bloom en anglès).


Aquestes situacions es donen quan a les aigües marines hi ha força nutrients, procedents del fons oceànic mitjançant corrents, procedents de rius o de l'activitat antròpica. Aquests nutrients serveixen d'aliment al fitoplàncton que plorifera fins a colorar les aigües de color verdós o roig (marees roges).

Quan el fitoplàncton mor es descomposa i, en algunes ocasions, pot esgotar l'oxigen de l'aigua i llavors, sense oxigen, la matèria orgànica deixa de descompondre's. La matèria orgànica no descomposta podrà donar lloc a petroli.

Hi ha tres tipus de situacions en que els afloraments de fitoplàncton poden donar lloc a petroli:

- En mars tancats: Llac Tanganika o Mar Caspi.- En mars amb llindar (semitancats): Mar Negre


- En plataformes costaneres: Plataforma de Namíbia o Mar Bàltic.