22.1.08

L'Àrtic

Imatge del casquet Àrtic al 1979:Imatge del casquet Àrtic al 2003:Si es realitza un mapa, amb totes les dades, dels mínims del casque Àrtic anuals es pot obtenir un mapa de l'evolució del casquet; cada any presenta dimensions més reduïdes. Es pot observar al mapa següent, on es reflecrteixen els mínims glacials de 1979-2000, 2005 i 2007:Sense gel es pot estudiar el fons marí de l'oceà Àrtic; i s'ha observat que en gran part són plataformes costeres, és a dir, que no són zones amb grans fondàries, amb força possibilitats de poder-hi cercar petroli. Les grans discussions a partir de les fusions glacials, no són sobre problemes climàtics i/o ecològics, sinó sobre la pertinença política d'aquestes aigües; potser ja interessa la fusió glacial sabent el que poden guardar les plataformes àrtiques. Mapa batimètric de l'oceà Àrtic:Cliqueu a sobre les imatges per veur-les millor.

Extret de Geology.com