7.11.07

Xenòlits

El terme xenòlit significa cos estrany dins d'una massa homogènia. En geologia significa el mateix referint-se a una roca estranya dins d'una altra homogènia; això passa sobretot en els magmes que assendeixen atravessant l'escorça terrestre.

Quan un magma fos tendeix a assendir o fer pressió des de la cambra magmàtica, aconsegueix arrancar fragments de la roca que l'envolten. Alguns d'aquests fragments si són petits és fondran totalment degut a l'elevada temperatura del magma, i els seus components es barrejaran amb el líquid; però si són prou grans, o tenen la composició adequada, com per no fondre's totalment, quedaran els fragments de la roca que envoltava aquest magma al seu interior.

Generalment les cambres magmàtiques es refreden i es solidifiquen, llavors queden preservades les relacions que hi havia entre la cambra magmàtica i la roca encaixant. I per les causes que siguin aquests cossos solidificats assendeixen a l'exterior, on poden ser analitzants.

En moltes ocasions el xenòlit és una roca molt menys dura que el magma solidificat; en aquestes circumstàncies si s'assenta una població a sobre les zones corresponents a xenòlits no seran edificables o amb un risc geològic més elevat. Es el cas de Roses, que degut al fort pendent nomès es pot edificar sobre granits, i no sobre els xenòlits.

1 comentari:

en27m2 ha dit...

I la gent, sense saber-ho, paga milions per tenir-ne. Resulta que el millor regal per a una dona és, en realitat, una cosa aparentment tan mancada de glamour com un anell de xenòlits del mantell.

O sigui, diamants...

Un blog molt interessant i cuidada aparença.