21.11.07

La dissolució de la calcita

La calcita és un mineral, que igual que la sal o el guix, es dissol amb l'aigua, tot i que més lentament. Les roques calcàries o carbonatades estan formades per aquest mineral o similars també solubles amb aigua; i per altra banda molts massissos muntanyosos estan formats per calcàries, és el cas del Massís del Garraf, Montgrí, Cadí o Port del Comte.

Fent uns càlculs en química ràpids que no venen al cas, s'arriba a la conclusió que un litre d'aigua pot dissoldre un màxim de 49,94 mg de calcita amb temps suficient. Per tant si en una zona com el Port del Comte hi plouen uns 850 lires per metre quadrat en un any, és pot realitzar una simple multiplicaició:

850 l/m2 i any x 50 mg/l de calcita = 42500 mg de calcita dissolts per cada metre quadrat i any.

Això equival a 42,5 grams per any i per metre quadrat. No és d'extranyar doncs que al Port del Comte hi hagi el forat de la Bòfia o tot un conjunt de dolines, o que al Massís del Garraf hi hagi una gran concentració de cabitats per realitzar espeleologia. Sobretot que el Port del Comte té una història geològica de milions d'anys. Aquests cossos dissolts solen ser importants reservòris de petroli com els de les costes tarragonines.

L'interior d'una serra amb materials carbonatats podria aproximar-se a una cosa així: