8.10.07

Punts triples

Per cobrir la totalitat d'una esfera amb superficies planes la manera més simple possible és amb pentagons. Per exemple una pilota pot ser coberta amb pell mitjançant pentagons i no queden parts sense cobrir, en canvi si s'intenta recobrir amb triangles, quadrats, hexagons o altres si.

La Terra també és una esfera, encara que sigui imperfecta, i també està recoberta per superfícies planes que són les plaques tectòniques; així doncs, per recobrir la totalitat de l'esfera terrestre les plaques han de presentar morfologies pentagonals.

Tots els pentagons presenten angles interns de 120º, cosa que significa que la junció de tres vèrtex suma 360º formant punts triples. Si s'observa un mapa de les plaques tectòniques terrestres s'observa que les juncions entre els límits de plaques solen ser punts triples.I si en comptes de mirar un mapa pla mirem l'esfera terrestre s'observen millor els punts triples i les morfologies pentagonals de les plaques.El punt triple d'Afar és el més conegut; es troba a Etiòpia, és el punt de sortida del Gran Rift africà i dóna lloc al mar Roig. Les costes de la placa arabiga i africana coincideixen perfectament a banda i banda del mar Roig, excepte al vèrtex del mar, on hi ha una explanada triangular d'on surt la vall del Rift, aquesta explanada d'Afar és el punt triple i si estigués coberta d'aigua també coincidirien les costes a banda i banda del mar.

El mapa següent és interactiu, es pot moure per la zona, ampliar-la i reduir-la mitjançant els comandaments de la part superior esquerra; s'hi representen els elemnets del punt triple d'Afar:


Mostra un mapa més gran