17.9.07

Venus

Venus des de sempre, al ser el tercer objecte mes brillant de les nits, ha estat un dels astres més admirats, i es va arribar a creure que era el paradís. No és així, és el lloc més similar a l'infern que hi pot haver.

Venus posseeix una atmosfera densa i càlida amb pressions a la superfície de 90 bars (1013 mil·libars a la Terra), constituida principalment per diòxid de carboni (96,5% del volum) i nitrogen (3,5%). Això fa que visualment el planeta estigui cobert per una densa capa de núvols i s'hi produïxi un intens efecte hivernacle que no deixa escapar la poca calor qui hi pot arribar a entrar, provocant temperatures de fins a 500ºC a les zones equatorials. Presenta temperatures superiors a les de Mercuri tot i trobar-se al doble de distància del Sol.

El total de diòxid de carboni del planeta és similar al total de la Terra, a diferència que a la Terra està retingut als oceans i principalment a les roques carbonatades, mentre que a Venus es troba a l'atmosfera.

La bibliografia i narrativa que busca amagar-se en un futur cataclísmic, a aquest planeta va força errada; i per això darrerament s'anomena Mart, un planeta força més assequible per les condicions humanes a l'hora d'invertir els diners d'estat en aquests temes.


Simulació en 3D de la rotació del planeta Venus amb atmosfera:Simulació en 3D de la rotació del planeta Venus sense atmosfera: