14.2.09

El futur del runam de Sallent

L'últim On és? de l'imaginorium correspon als runams de Sallent.

Aquests dipòsits suposen un problema per la salinització de l'entorn on estan situats. Us convido a reflexionar sobre el seu futur.

Una solució, que ja s'està duent a terme al dipòsit de Cardona, és la reutilització d'aquesta sal per fer-ne productes per a la indústria química. L'empresa encarregada n'és ERCROS, i estima que per reutilitzar el volum existent a Sallent trigaria més de 50 anys.

Una altra solució que està sobre la taula, i que en el seu moment va ser desestimada, consisteix en el rebliment de les galeries abandonades a les mines, així, a més de reduir volum a l'exterior es podrien evitar problemes de subsidència o d'esfondraments.

Per altra banda, una de les opcions més discutides ha estat la possibilitat de col·locar una lona impermeable que recobris tot el runam, així l'aigua de la pluja presumptivament no dissoldria ni s'emportaria les sals.

Bé, així doncs quina creieu que és la millor opció per solucionar el problema de salinització a la zona? A part dels tres esmentats n'hi ha de més eficaços? o de més barats?

1 comentari:

Anònim ha dit...

potrebo, da preverijo:)