10.8.08

La mineralització de Coll de Port

A Coll de Port, situat entre els municipis de La Coma i la Pedra (Solsonès) i Tuixén (Alt Urgell), s'hi poden observar prospeccions mineres.


Situació de les prospeccions, en taronja, i l'escombrera de la major prospecció, en blau. Les prospeccions estan orientades segons la mineralització.

Aquestes prospeccions es van realitzar sobre un aflorament d'estrats carbonatats juràssics de l'Hettangià, és a dir, fa uns 200 milions d'anys. Pertanyen al Mantell Inferior del Pedraforca, que en aquest indret encavalca al Mantell del Cadí per la Serra del Port del Comte.Imatges de la major prospecció a cel obert.


Escombrera de la prospecció.

El què s'intentava explotar era una mineralització, de caràcter aluminofèrrica, que es troba reblint cavitats d’origen càrstic. Entre els minerals d´alumini hi ha Bauxita (bohemita, diaspora, hidragirita), caolinita i alomigel; i entre els minerals de ferro hi ha goethita i hematites, el més abundant i que dóna color a la mineralització.


Detall de l'escombrera amb minerals aluminofèrrics.

La mineralització es va formar a partir de la dissolució en climes càlids de la roca carbonatada, les impureses d'alumini, ferro o altres no eren dissoltes per l'aigua i eren retingudes a les cavitats donant lloc a la mineralització amb una elevada concentració dels elements.

Evidentment, per les dimensions de l'explotació, aquesta no va prosperar.