21.6.08

La Vall de Lord fa 80 milions d'anys

Mentre a l'Alt Berguedà i l'Alt Urgell s'hi passejaven dinosaures durant el Cretàci Superior, fa aproximadament uns 80 milions d'anys, a la Vall de Lord aquesta època és representada per la Formació Adraén, anomenada així perquè que va ser estudiada a Adraén.

Aquesta formació es tracta d'una sèrie detrítica, on hi dominen micoroconglomerats i gresos grollers, de composició predominantment quarsítica, amb escasses argiles fosques que contenen restes de vegetals.

Es va formar en un ambient molt planer de platges semi submergides i amb deriva litoral, amb corrents de nord est - sud oest. Hi havia boscos pròxims, la fusta dels quals era transportada pels corrents. La procedència dels grans de quars no tinc constància que es conegui, seria de gran ajuda saber-ne l'àrea font per entendre molt millor la paleogeografia d'aquesta època, no només a la Vall de Lord, sinó també als Pirineus. Se sap que en aquesta edat el clima a la zona era tropical amb algunes tempestes i el nivell del mar elevat.

Aquesta formació no s'ha datat exactament, però correspondria a unes edats pròximes a 80 milions d'anys, i coincidiria amb als estadis imminentment anteriors a la compressió pirinenca.