6.6.08

La Baells es considera omplert

L'embassament de la Baells, amb una capacitat de 109.43 hectòmetres cúbics, estava a la matinada del dia 5 a un 82.86 % de la seva capacitat. La mitjana d'ompliment de la darrera quinzena ha estat d'un 3 % diari, això implicaria que al cap de setmana s'omplis fins al 90 %.

A la zona de l'Alt Berguedà és una de les zones on hi ha plogut més, això implica que tots els cursos d'aigua vagin plens, i que si no es comença un buidat de l'embassament, aquest pot sobreeixir.

Ja s'ha incrementat el cabal del riu Llobregat amb aigua de la Baells per atenuar el buidat sobtat, això provoca que el un curs fluvial, el qual feia temps que no creixia, arrossegui fangs i vegetació que s'hi havien fixat, causant problemes per als subministradors d'aigua potable.

Mentrestant l'embassament de la Llosa del Cavall, amb una capacitat de 80 hetòmetres cúbics, només n'hi ha 33.18, és a dir, el 41.48 % en la mateixa actualització.