26.5.08

La Phoenix envia les primeres imatges de MartAproximadament a les dotze del dia 26 de maig la Phoenix, enviada per la NASA, aterrava a la regió polar del planeta Mart. Ja ha enviat les primeres imatges, en algunes d'aquestes imatges s'hi pot distingir erosió eòlica, i sobretot, geomorfologies formades a partir d'un permaforst (per comparació amb la Terra), és a dir, un sòl gelat permanentment; així doncs hi ha encara més evidències de la presència de fluid a la regió polar del planeta.