19.2.08

Els Terrers

Els Terrers es situen al nord de Pratformiu i al peu de la Serra del Verd, a la Vall de lord. Són un molt bon exemple de males terres (també anomenades badlands, un terme anglès).

Les males terres són el resultat de l'erosió de materials argilosos i sorrencs, formant riells, xaragalls i barrancs. En moltes ocasions són bons jaciments fossilífers, ja que les argiles són materials susceptibles de contenir fòssils i l'erosió els exposa. Un dels elements més espectaculars són les xemeneies de fades (vegeu l'última imatge).

Concretament els materials dels Terrers són argiles i gresos que van dipositar-se durant el Lutecià mitjà (fa més de de 41 milions d'anys). L'agent erosiu als Terrers és principalment l'aigua meteòrica.

Vista general dels Terrers:Vista general de Pratformiu, format pels mateixos materials erosionats als Terrers:Pi roig salvant l'erosió al límit dels badlands:Exemple de xemeneies de fades a Ürgüp, Turquia:A la visita geogràfica podeu donar una volta per la zona dels Terrers i Pratformiu

1 comentari:

Anònim ha dit...

és espectacular, però molt més és veure-ho!. Pot ser que algun dia ens quedem sense pratformiu llavors?